Dasin - M?t nhà s?n xu?t máy móc th?c ph?m chuyên nghi?p b?t ??u v?i vi?c s?n xu?t máy ép trái cay th??ng m?i và d?n d?n chuy?n sang phát tri?n và s?n xu?t thi?t b? cho các c?a hàng ?? u?ng trong nh?ng n?m g?n ?ay.

Bán t?t nh?t

Máy th??ng m?i N??c gi?i khát & N??c u?ng Nhà s?n xu?t OEM | Dasin

Dasin Machinery Co., Ltd. là nhà cung c?p và nhà s?n xu?t site :: category :: name t? n?m 2010. Máy ép trái cay th??ng m?i, máy l?c, máy t?o b?t s?n, thanh tr??t th??ng m?i và máy phan ph?i b?t cho ?? u?ng c?a b?n.

S?n xu?t OEM ???c ch?ng nh?n, c?p b?ng sáng ch? và chuyên nghi?p, m?i máy móc ?? u?ng và ?? u?ng ???c bán v?i kinh nghi?m thu th?p ???c, có ?? b?n cao và hi?u su?t cao.

Dasin ?? và ?ang mang ??n cho khách hàng nh?ng chi?c máy th??ng m?i ?? u?ng ch?t l??ng cao, v?i c?ng ngh? tiên ti?n và 40 n?m kinh nghi?m, Dasin ??m b?o ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a khách hàng.

Các s?n ph?m

danh m?c s?n ph?m

K?t qu? 1 - 10 C?a 10
Máy c?t lát th??ng m?i - Máy c?t lát th??ng m?i

Máy c?t lát th??ng m?i

Máy thái rau c? qu? b?ng ?i?n th??ng m?i, Máy thái rau c? qu? t? ??ng, Máy thái rau c? và m?t tr??c c?ng su?t cao c?ng nghi?p

H?n
Máy làm tran chau khoai mì - Máy làm tran chau khoai mì

Máy làm tran chau khoai mì

Máy làm tran chau khoai mì t? ??ng, Máy làm tran chau khoai mì c?ng su?t cao, Máy làm tran chau khoai mì b?ng thép kh?ng g? cho trà s?i b?t

H?n
Máy rút b?t - Máy rút b?t

Máy rút b?t

Máy rút b?t t? ??ng, Máy rút b?t ?i?n th??ng m?i. Máy rút thu?c b?t

H?n
Máy l?c - Máy l?c

Máy l?c

Máy l?c ngang t? ??ng, Máy l?c th??ng m?i cho trà s?i b?t, Máy l?c dùng trong phòng thí nghi?m và y t?

H?n
Máy ép cam, quyt - Máy ép cam, quyt

Máy ép cam, quyt

Máy ép trái cay có múi th??ng m?i b?ng ?i?n, Máy ép trái cay có múi t? ??ng chuyên nghi?p, Máy ép trái cay có múi t?i qu?y

H?n
Máy ép n??c mía - Máy ép n??c mía

Máy ép n??c mía

Máy ép mía t? ??ng b?ng thép kh?ng g?, Máy ép n??c mía xe ??y th??ng m?i, Máy ép n??c mía con l?n r?n

H?n
Máy v?t n??c ép cam quyt c?ng nghi?p - Máy v?t n??c ép cam quyt c?ng nghi?p

Máy v?t n??c ép cam quyt c?ng nghi?p

Máy ép n??c ép cam quyt c?ng nghi?p b?ng thép kh?ng g?, Máy ép n??c ép cam quyt c?ng nghi?p t? ??ng, Thi?t b? ch? bi?n trái cay có múi c?ng nghi?p chuyên nghi?p

H?n
S?n ph?m ??i ly - S?n ph?m ??i ly

S?n ph?m ??i ly

Máy xay, Máy ozone trong n??c, Máy ozone th??ng m?i, H? th?ng làm s?ch v?i b?t khí Nano siêu nh? cho rau và trái cay, Máy chi?t rót ch?t l?ng, Máy hàn kín

H?n

K?t qu? 1 - 10 C?a 10
亚洲AV无码国产在丝袜线观看,暖暖 视频 免费 高清 日本,AV永久免费网站在线观看,西西大尺度美軳人人体BT
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>