Máy l?c

Bán t?t nh?t

Nhà s?n xu?t máy l?c | Dasin

Dasin Machinery Co., Ltd. là nhà cung c?p và s?n xu?t Máy L?c t? n?m 2010. Máy ép trái cay th??ng m?i, máy l?c, máy t?o b?t s?n, thanh tr??t th??ng m?i và máy phan ph?i b?t cho ?? u?ng và th?c u?ng c?a b?n.

S?n xu?t OEM ???c ch?ng nh?n, c?p b?ng sáng ch? và chuyên nghi?p, m?i máy móc ?? u?ng và ?? u?ng ???c bán v?i kinh nghi?m thu th?p ???c, có ?? b?n cao và hi?u su?t cao.

Dasin ?? và ?ang mang ??n cho khách hàng nh?ng chi?c máy th??ng m?i ?? u?ng ch?t l??ng cao, v?i c?ng ngh? tiên ti?n và 40 n?m kinh nghi?m, Dasin ??m b?o ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a khách hàng.

Máy l?c

Máy l?c ngang t? ??ng, Máy l?c th??ng m?i cho trà s?i b?t, Máy l?c dùng trong phòng thí nghi?m và y t?

Máy l?c
Máy l?c

Máy l?c DASIN ?? ???c bán cho m?i n?i trên th? gi?i và có c? ch?ng nh?n CE và ISO9001, r?t ph? bi?n ? các n??c Chau ?u và Hoa K?. Ngo?i tr? các c?a hàng ?? u?ng, nhi?u Nhà máy và Phòng thí nghi?m Hóa ch?t c?ng ?ang s? d?ng Máy l?c tùy ch?nh v?i tay l?c tùy ch?nh. ??ng c? ho?t ??ng êm ái và m?nh m?, giúp b?n d? dàng l?c ??u b?t creamer và fructose. Máy có thi?t k? ??p m?t ki?u dáng thanh l?ch r?t nh? g?n ti?t ki?m di?n tích cho c?a hàng c?a b?n. B?n có th? cài ??t 5 nút trên máy v?i th?i gian và t?c ?? l?c khác nhau ?? pha các lo?i trà ho?c ?? u?ng khác. Thi?t k? ??c ?áo c?a l?c tay cho phép b?n s? d?ng m?t tay trong khi ??t máy l?c. Tay l?c c?ng có th? ???c tùy ch?nh ?? phù h?p v?i các h?p ??ng ??c bi?t c?a b?n.


Dasin Machinery Co.Ltd là nhà s?n xu?t máy móc th?c ph?m chuyên nghi?p v?i h?n 40 n?m kinh nghi?m s?n xu?t và m?t vài n?m kinh nghi?m xu?t kh?u. T?t c? các s?n ph?m c?a chúng t?i ???c s?n xu?t t?i ?ài Loan và ???c ch?ng nh?n ISO-9001. Chúng t?i ?ang tìm ki?m các ??i ly và nhà phan ph?i t? kh?p n?i trên th? gi?i. Chúng t?i c?ng cung c?p d?ch v? OEM & ODM. Vui lòng liên h? v?i chúng t?i n?u b?n có b?t k? yêu c?u nào v? máy móc th?c ph?m!

K?t qu? 1 - 2 C?a 2

K?t qu? 1 - 2 C?a 2
亚洲AV无码国产在丝袜线观看,暖暖 视频 免费 高清 日本,AV永久免费网站在线观看,西西大尺度美軳人人体BT
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>