Làm th? nào ?? g?i món?

Bán t?t nh?t

Dasin Làm th? nào ?? th?c hi?n m?t ??n ??t hàng? Gi?i thi?u

Dasin Machinery Co., Ltd.là nhà cung c?p và nhà s?n xu?t ?ài Loan trong Nhà s?n xu?t máy móc th?c ph?m. Dasin ?? và ?ang cung c?p cho khách hàng Máy ép trái cay th??ng m?i ch?t l??ng cao, Máy l?c ?? u?ng, Máy pha b?t, Máy ép trái cay c?ng nghi?p, Máy làm tinh b?t s?n th??ng m?i t? n?m 2010. V?i c?ng ngh? tiên ti?n và kinh nghi?m 40 n?m, Dasin lu?n ??m b?o ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a khách hàng.

Làm th? nào ?? g?i món?

Chúng t?i s? b?t ??u chu?n b? máy sau khi chúng t?i nh?n ???c ti?n ??t c?c ho?c thanh toán ??y ??, chúng t?i ch? ch?p nh?n chuy?n kho?n ngan hàng và thanh toán ti?n m?t.
?
Khách hàng trong n??c:
S? d?ng c?ng ty chuy?n phát nhanh ?? g?i máy d??i 40 kg.
Phí v?n chuy?n ??i v?i máy c? l?n s? ???c báo giá và th?ng báo ngày v?n chuy?n.
?
Khách hàng n??c ngoài:
Phí v?n chuy?n ??c tính s? ???c báo giá tùy theo model máy, s? l??ng và ??a ch? giao hàng chi ti?t.
?
Th?ng tin ngan hàng:
Ngan hàng: CHANG HWA COMMERCIAL BANK HO PHòNG KINH DOANH
??a ch? ban nh?c: KH?NG. 38 GI?Y 2, TSU-YU. TAICHUNG TAIWAN ROC
Tên tài kho?n: DASIN MACHINERY CO., LTD
Tài kho?n NO: 5901-86-005362-00
M? SWIFT: CCBCTWTP220
?
Vui lòng cung c?p phi?u chuy?n kho?n sau khi thanh toán.


亚洲AV无码国产在丝袜线观看,暖暖 视频 免费 高清 日本,AV永久免费网站在线观看,西西大尺度美軳人人体BT
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>