Chúc m?ng n?m m?i 2020

Bán t?t nh?t

Máy th??ng m?i N??c gi?i khát & N??c u?ng Nhà s?n xu?t OEM | Dasin

Dasin Machinery Co., Ltd. là nhà cung c?p và nhà s?n xu?t Happy New Year 2020 t? n?m 2010. Máy ép trái cay th??ng m?i, máy l?c, máy t?o hình b?t s?n, thanh tr??t th??ng m?i và máy phan ph?i b?t cho ?? u?ng c?a b?n.

S?n xu?t OEM ???c ch?ng nh?n, c?p b?ng sáng ch? và chuyên nghi?p, m?i máy móc ?? u?ng và ?? u?ng ???c bán v?i kinh nghi?m thu th?p ???c, có ?? b?n cao và hi?u su?t cao.

Dasin ?? và ?ang mang ??n cho khách hàng nh?ng chi?c máy th??ng m?i ?? u?ng ch?t l??ng cao, v?i c?ng ngh? tiên ti?n và 40 n?m kinh nghi?m, Dasin ??m b?o ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a khách hàng.

Chúc m?ng n?m m?i 2020

2020/01/21 Dasin

Ngh? T?t Nguyên ?án. Th? T?, ngày 23 tháng Giêng ??n th? T? ngày 29 tháng Giêng Chúng t?i s? m? c?a tr? l?i vào th? N?m ngày 30 tháng 1 n?m 2020.

Th?ng tin tri?n l?m

  • Ngh? T?t Nguyên ?án. Th? T?, ngày 23 tháng Giêng ??n th? T? ngày 29 tháng Giêng Chúng t?i s? m? c?a tr? l?i vào th? N?m ngày 30 tháng 1 n?m 2020.
  • Trong nh?ng ngày ngh? T?t Nguyên ?án, chúng t?i ng?ng cung c?p và v?n chuy?n.
  • N?u b?n có b?t k? yêu c?u nào trong tr??ng h?p kh?n c?p, vui lòng liên h? v?i ??i di?n bán hàng c?a chúng t?i.
Chúc m?ng n?m m?i 2020
亚洲AV无码国产在丝袜线观看,暖暖 视频 免费 高清 日本,AV永久免费网站在线观看,西西大尺度美軳人人体BT
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>