Dasin Machinery Co., Ltd s? có m?t trên ?ài B?c Int'l Food Processing & Pharm.

Bán t?t nh?t

Máy th??ng m?i N??c gi?i khát & N??c u?ng Nhà s?n xu?t OEM | Dasin

Dasin Machinery Co., Ltd.là m?t Dasin Machinery Co., Ltd s? có m?t trên ?ài B?c Int'l Food Processing & Pharm. nhà cung c?p và nhà s?n xu?t t? ??n?m 2010. Máy ép trái cay th??ng m?i, máy l?c, máy t?o hình b?t s?n, thanh tr??t th??ng m?i và máy phan ph?i b?t cho ?? u?ng và th?c u?ng c?a b?n.

S?n xu?t OEM ???c ch?ng nh?n, c?p b?ng sáng ch? và chuyên nghi?p, m?i máy móc ?? u?ng và ?? u?ng ???c bán v?i kinh nghi?m thu th?p ???c, có ?? b?n cao và hi?u su?t cao.

Dasin ?? và ?ang mang ??n cho khách hàng nh?ng chi?c máy th??ng m?i ?? u?ng ch?t l??ng cao, v?i c?ng ngh? tiên ti?n và 40 n?m kinh nghi?m, Dasin ??m b?o ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a khách hàng.

Dasin Machinery Co., Ltd s? có m?t trên ?ài B?c Int'l Food Processing & Pharm.

2019/03/26 Dasin

Dasin Machinery Co., Ltd s? có m?t trên ?ài B?c Int'l Food Processing & Pharm.
?
Chào m?ng t?t c? b?n bè c? và nh?ng ng??i quen m?i ??n th?m chúng t?i trong th?i gian tri?n l?m.

Th?ng tin tri?n l?m

  • Ngày tri?n l?m: 19 tháng 6 n?m 2019 ~ 22 tháng 6 n?m 2019
  • ??a ?i?m tri?n l?m: Trung tam Tri?n l?m Nam C??ng ?ài B?c, S?nh I, T?ng 4, Khu Thi?t b? Ch? bi?n Th?c ph?m
  • Gian hàng tri?n l?m: Chan ?? L0006
Nhà thu?c & Ch? bi?n Th?c ph?m Qu?c t? ?ài B?c 2019
亚洲AV无码国产在丝袜线观看,暖暖 视频 免费 高清 日本,AV永久免费网站在线观看,西西大尺度美軳人人体BT
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>