Máy thái trái cay th??ng m?i m?u m?i do Dasin Machinery thi?t k? s?p ra m?t, h?y tham kh?o y ki?n ??c?a nhan viên n?u b?n quan tam.

Bán t?t nh?t

Máy th??ng m?i N??c gi?i khát & N??c u?ng Nhà s?n xu?t OEM | Dasin

Dasin Machinery Co., Ltd.là m?t m?u máy thái trái cay th??ng m?i m?i ???c thi?t k? b?i Dasin Machinery s?p ra m?t, h?y tham kh?o y ki?n ??c?a nhan viên n?u b?n quan tam. nhà cung c?p và nhà s?n xu?t t? ??n?m 2010. Máy ép trái cay th??ng m?i, máy l?c, máy t?o hình b?t s?n, thanh tr??t th??ng m?i và máy phan ph?i b?t cho ?? u?ng và th?c u?ng c?a b?n.

S?n xu?t OEM ???c ch?ng nh?n, c?p b?ng sáng ch? và chuyên nghi?p, m?i máy móc ?? u?ng và ?? u?ng ???c bán v?i kinh nghi?m thu th?p ???c, có ?? b?n cao và hi?u su?t cao.

Dasin ?? và ?ang mang ??n cho khách hàng nh?ng chi?c máy th??ng m?i ?? u?ng ch?t l??ng cao, v?i c?ng ngh? tiên ti?n và 40 n?m kinh nghi?m, Dasin ??m b?o ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a khách hàng.

Máy thái trái cay th??ng m?i m?u m?i do Dasin Machinery thi?t k? s?p ra m?t, h?y tham kh?o y ki?n ??c?a nhan viên n?u b?n quan tam.

2018/05/10 Dasin

Máy thái trái cay th??ng m?i m?u m?i do Dasin Machinery thi?t k? s?p ra m?t, h?y tham kh?o y ki?n ??c?a nhan viên n?u b?n quan tam.
?
Lát ph?ng v?i ít n??c ch?y ra, tu?i th? cao, l??i dao ???c s?n xu?t t?i ??c, ???c mài b?i chuyên gia ?ài Loan, hi?u qu? cao, 3 giay ?? c?t c? m?t qu? chanh (lát 3 mm), có th? ?i?u ch?nh ?? dày c?a lát.

亚洲AV无码国产在丝袜线观看,暖暖 视频 免费 高清 日本,AV永久免费网站在线观看,西西大尺度美軳人人体BT
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>