L?ch s? c?ng ty

Bán t?t nh?t

Máy ép trái cay th??ng m?i | Nhà s?n xu?t máy t?o hình b?t s?n | Dasin

Dasin Machinery Co., Ltd. là nhà cung c?p và s?n xu?t máy ép trái cay th??ng m?i và máy ép t? n?m 2010. Thi?t b? ch? bi?n n??c gi?i khát, bao g?m máy ép trái cay th??ng m?i, máy l?c, t?o hình b?t s?n và thanh tr??t th??ng m?i và máy phan ph?i b?t, v.v.

Thi?t k? ???c ch?ng nh?n & c?p b?ng sáng ch? v?i s?n xu?t OEM chuyên nghi?p trong h?n 40 n?m, m?i máy móc ?? u?ng và ?? u?ng ???c bán ra ??u có kinh nghi?m thu th?p ???c, có ?? b?n cao và hi?u su?t cao.

Dasin ?? và ?ang mang ??n cho khách hàng nh?ng máy móc ch? bi?n ?? u?ng ch?t l??ng cao, v?i c?ng ngh? tiên ti?n và 40 n?m kinh nghi?m, Dasin ??m b?o ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a khách hàng.

L?ch s? c?ng ty

Dasin Machinery ??t tr? s? t?i Th? tr?n Caotun, Qu?n Nam ??u c?a ?ài Loan, là nhà s?n xu?t máy móc th?c ph?m chuyên nghi?p. C?ng ty c?a chúng t?i ???c g?i là Shengfa Food Machinery Factory vào th?i k? ??u, b?t ??u s?n xu?t máy ép trái cay th??ng m?i và làm OEM t? n?m 1975. Chúng t?i liên t?c tích l?y kinh nghi?m c?a mình trong OEM và ODM. Trong khi ?ó chúng t?i kh?ng ng?ng phát tri?n các s?n ph?m m?i ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a khách hàng.

N?mS? ki?n c?a C?ng ty
2019Nhóm R & D ?ài Loan ?? phát tri?n và s?n xu?t Máy c?t lát th??ng m?i m?u m?i.
2019Tham gia ProFood Tech 2019 Chicago.
2019Ch?ng nh?n ISO 9001 2015.
2018Dasin Commercial Slicer ?? nh?n ???c B?ng sáng ch? Thi?t k? c?a Trung Qu?c.
2018DASIN Citrus Juicer ?? nh?n ???c B?ng sáng ch? c?a Trung Qu?c.
2018DASIN ?? nh?n ???c B?ng sáng ch? T? ??ng T?t ngu?n.
2018Ch?ng nh?n GS-TUV c?a ??c.
2017Máy t?o tran chau b?t s?n t? ??ng ki?u bàn ???c phát tri?n.
2017Máy t?o tran chau b?t s?n day t? ??ng lo?i ?? bàn DASIN ??t B?ng sáng ch? ?ài Loan.
2017Huy ch??ng vàng ???c trao trong Tri?n l?m Phát minh Qu?c t? ?ài B?c 2016 và Technomart.
2017Máy t?o tran chau b?t s?n day t? ??ng lo?i ?? bàn DASIN ?? ???c c?p B?ng sáng ch? t?i ?ài Loan.
2017TüV Rheinland ?? ti?n hành xác minh nhà cung c?p Taiwantrade.
2016DASIN Powder Dispenser ?? nh?n ???c B?ng sáng ch? c?a Trung Qu?c.
2016FCC ???c ch?ng nh?n cho DASIN PD260.
2015FCC ???c ch?ng nh?n cho DASIN JH100.
2015TAIWAN R&D Team ?? phát tri?n và s?n xu?t máy rút b?t m?u m?i.
2014Ch?ng nh?n CE cho DASIN PD260.
2014Ch?ng nh?n CE cho DASIN SK300.
2014Ch?ng nh?n CE cho DASIN JH100.
2013Chính th?c ra m?t trang web m?i, di d?i nhà máy m?i.
2012FCC ???c ch?ng nh?n cho DASIN PF408.
2012Ch?ng nh?n FCC cho DASIN SK300.
2012TAIWAN R&D Team ?? phát tri?n và s?n xu?t máy ép trái cay có múi ki?u m?i.
2009DASIN Citrus Juicer ?? ???c c?p B?ng sáng ch?.
2008 M? r?ng kinh doanh, chuy?n nhà máy m?i, ??i tên thành DASIN MACHINERY CO., LTD.
1975Shengfas Food Machinery ???c thành l?p.
T? ch?c C?ng ty
T? ch?c C?ng ty
亚洲AV无码国产在丝袜线观看,暖暖 视频 免费 高清 日本,AV永久免费网站在线观看,西西大尺度美軳人人体BT
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>