Liên h? chúng t?i

Bán t?t nh?t

Máy ép trái cay th??ng m?i | Nhà s?n xu?t máy t?o hình b?t s?n | Dasin

Dasin Machinery Co., Ltd. là nhà cung c?p và s?n xu?t máy ép trái cay th??ng m?i và máy ép t? n?m 2010. Thi?t b? ch? bi?n n??c gi?i khát, bao g?m máy ép trái cay th??ng m?i, máy l?c, t?o hình b?t s?n và thanh tr??t th??ng m?i và máy phan ph?i b?t, v.v.

Thi?t k? ???c ch?ng nh?n & c?p b?ng sáng ch? v?i s?n xu?t OEM chuyên nghi?p trong h?n 40 n?m, m?i máy móc ?? u?ng và ?? u?ng ???c bán ra ??u có kinh nghi?m thu th?p ???c, có ?? b?n cao và hi?u su?t cao.

Dasin ?? và ?ang mang ??n cho khách hàng nh?ng máy móc ch? bi?n ?? u?ng ch?t l??ng cao, v?i c?ng ngh? tiên ti?n và 40 n?m kinh nghi?m, Dasin ??m b?o ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a khách hàng.

Liên h? chúng t?i

G?i yêu c?u ngay bay gi?

Vui lòng ?i?n vào b?ng d??i ?ay và g?i cho chúng t?i n?u b?n mu?n bi?t thêm v? các s?n ph?m và d?ch v? c?a DASIN.
?? xu?t và t? v?n c?a b?n s? ???c ?ánh giá cao vì ?? nang cao ch?t l??ng d?ch v? c?a chúng t?i.
Chúng t?i ?ánh giá cao ph?n h?i c?a b?n, vui lòng cung c?p th?ng tin càng nhi?u càng t?t (??c bi?t là v? m?u s?n ph?m và s? l??ng), giúp chúng t?i x? ly yêu c?u c?a b?n càng s?m càng t?t. C?m ?n!

  • DASIN MACHINERY CO., LTD.
  • No. 30, Ln. 168, Sec. 1, Dunhuang Rd., Caotun, Nantou, 54257, Taiwan
  • +886-49-2318335
  • +886-49-2314063
  • Gi? làm vi?c: Th? Hai ??n Th? Sáu, 8:00 sáng ??n 5:30 chi?u (Ngh? tr?a: 12:00 tr?a ??n 1:30 chi?u)
B?n ?? Google

亚洲AV无码国产在丝袜线观看,暖暖 视频 免费 高清 日本,AV永久免费网站在线观看,西西大尺度美軳人人体BT
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>