Máy chi?t rót b?t

Bán t?t nh?t

Nhà s?n xu?t máy chi?t rót b?t | Dasin

Dasin Machinery Co., Ltd. là nhà cung c?p và s?n xu?t Máy chi?t rót b?t t? n?m 2010. Máy ép trái cay th??ng m?i, máy l?c, máy t?o b?t s?n, thanh tr??t th??ng m?i và máy phan ph?i b?t cho ?? u?ng c?a b?n.

S?n xu?t OEM ???c ch?ng nh?n, c?p b?ng sáng ch? và chuyên nghi?p, m?i máy móc ?? u?ng và ?? u?ng ???c bán v?i kinh nghi?m thu th?p ???c, có ?? b?n cao và hi?u su?t cao.

Dasin ?? và ?ang mang ??n cho khách hàng nh?ng chi?c máy th??ng m?i ?? u?ng ch?t l??ng cao, v?i c?ng ngh? tiên ti?n và 40 n?m kinh nghi?m, Dasin ??m b?o ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a khách hàng.


Máy chi?t rót b?t

ET-9J

S?n ph?m ??i ly, Máy chi?t rót b?t ET-9J. D? v?n hành, gi? ch?t l??ng, thép kh?ng g? cho than máy, ?? b?t nhanh t? 1 - 3 giay, tránh ??ng ??c v?t li?u, d? v? sinh và b?o trì, cài ??t ?i?u khi?n b?ng máy tính, ?? chính xác rót b?t ± 1g, b?o hành toàn ?ài Loan.

??c tr?ng

D? dàng v?n hành, gi? ch?t l??ng.
Thép kh?ng g? cho than máy.
?? b?t nhanh t? 1 - 3 giay.
Tránh ?óng r?n v?t li?u ?? d? dàng v? sinh và b?o d??ng.
?i?u khi?n máy tính cài ??t ?i?n.
Ho?t ??ng d? dàng v?i ?? chính xác ?i?n ??y b?t ± 1g.
B?o hành toàn b? ?ài Loan.

S? ch? r?

  • Ngu?n ?i?n: 110V / 220V
  • HP: ??ng c? bánh r?ng 40W
  • Kích th??c: 34 x 23 x 48cm
  • Tr?ng l??ng: 13,5kg
  • Kh?i l??ng: 3,5kg (B?t kem)

Tên bí danh máy

Máy rút b?t


亚洲AV无码国产在丝袜线观看,暖暖 视频 免费 高清 日本,AV永久免费网站在线观看,西西大尺度美軳人人体BT
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>