Máy xay 1HP cho trái cay và rau qu?

Bán t?t nh?t

Máy xay 1HP cho nhà s?n xu?t rau qu? | Dasin

Dasin Machinery Co., Ltd. là máy xay 1HP cho nhà cung c?p và s?n xu?t Rau qu? t? n?m 2010. Máy ép trái cay th??ng m?i, máy l?c, máy t?o hình b?t s?n, thanh tr??t th??ng m?i và máy phan ph?i b?t cho ?? u?ng và ?? u?ng c?a b?n.

S?n xu?t OEM ???c ch?ng nh?n, c?p b?ng sáng ch? và chuyên nghi?p, m?i máy móc ?? u?ng và ?? u?ng ???c bán v?i kinh nghi?m thu th?p ???c, có ?? b?n cao và hi?u su?t cao.

Dasin ?? và ?ang mang ??n cho khách hàng nh?ng chi?c máy th??ng m?i ?? u?ng ch?t l??ng cao, v?i c?ng ngh? tiên ti?n và 40 n?m kinh nghi?m, Dasin ??m b?o ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a khách hàng.


Máy xay 1HP cho trái cay và rau qu?

JT-80

S?n ph?m ??i ly, máy xay rau c? qu? ???c làm b?ng thép kh?ng g?, ch?c ch?n v?i ?? b?n cao, d? tháo l?p, d? v? sinh, an toàn và v? sinh.

??c tr?ng

S? d?ng thép kh?ng g? # 304 ch?c ch?n v?i ?? b?n.
D? dàng tháo r?i và v? sinh, an toàn và v? sinh.
Máy này có b? ?i?u khi?n nhi?t ?? và c?ng t?c quá t?i. Nó s? t? ??ng c?t ?i?n khi nhi?t ?? cao.

S? ch? r?

● Kích th??c: 70 x 28 x 76cm
● Can n?ng: 48kg
● Ph?m vi s? d?ng:
Rau - C?n tay, B?p c?i, Ng?u bàng ...
Trái cay - Chanh, ?i, D?a, Táo, Cà r?t ...
Lo?i khác - G?ng, Th?o m?c, B?ch ch? Keiskei, C? h??ng bài, C? lúa mì ...
● Th?n tr?ng: S? d?ng b? l?c và h?t nh? cho nh?ng cay bình th??ng trên. S? d?ng h?t to kh?ng có b? l?c cho c? lúa mì, c? kh? và các lo?i cay có s?i khác.

M? hình kh?ng tên s?n ph?m Quy?n l?c Kích th??c Can n?ng
JT-80 Máy xay 1HP cho trái cay và rau ??ng c? bánh r?ng 1HP 70 x 28 x 76cm 48kg
JT-40 Máy xay trái cay và rau b?ng tay Kh?ng 21 x 13 x 29cm 3kg
JT-60 Máy xay 1 / 10HP cho trái cay và rau ??ng c? bánh r?ng 1 / 10HP 46 x 15 x 27cm 11kg
JT-70 Máy xay 1 / 2HP cho trái cay và rau ??ng c? bánh r?ng 1 / 2HP 50 x 20 x 25cm 18kg
JT-90 Máy xay rau qu? 2HP ??ng c? bánh r?ng 2HP 70 x 28 x 76cm 50kg
B? s?u t?p
T?p t?i xu?ng


亚洲AV无码国产在丝袜线观看,暖暖 视频 免费 高清 日本,AV永久免费网站在线观看,西西大尺度美軳人人体BT
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>