Máy xay th? c?ng cho trái cay và rau qu?

Bán t?t nh?t

Máy xay th? c?ng cho nhà s?n xu?t rau qu? | Dasin

Dasin Machinery Co., Ltd. là Máy xay th? c?ng dành cho nhà cung c?p và nhà s?n xu?t Trái cay và Rau qu? t? n?m 2010. Máy ép trái cay th??ng m?i, máy l?c, máy t?o hình b?t s?n, thanh tr??t th??ng m?i và máy phan ph?i b?t cho n??c gi?i khát c?a b?n.

S?n xu?t OEM ???c ch?ng nh?n, c?p b?ng sáng ch? và chuyên nghi?p, m?i máy móc ?? u?ng và ?? u?ng ???c bán v?i kinh nghi?m thu th?p ???c, có ?? b?n cao và hi?u su?t cao.

Dasin ?? và ?ang mang ??n cho khách hàng nh?ng chi?c máy th??ng m?i ?? u?ng ch?t l??ng cao, v?i c?ng ngh? tiên ti?n và 40 n?m kinh nghi?m, Dasin ??m b?o ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a khách hàng.


Máy xay th? c?ng cho trái cay và rau qu?

JT-40

S?n ph?m ??i ly, Máy xay rau c? qu? b?ng tay ???c làm b?ng thép kh?ng g?, ch?c ch?n v?i ?? b?n cao, d? tháo l?p, d? lau chùi, an toàn và v? sinh.

??c tr?ng

S? d?ng thép kh?ng g? # 304 ch?c ch?n v?i ?? b?n.
D? dàng tháo r?i và v? sinh, an toàn và v? sinh.

S? ch? r?

● Kích th??c: 21 x 13 x 29cm
● Tr?ng l??ng: 3kg
● Ph?m vi s? d?ng:
Rau - C?n tay, B?p c?i, Ng?u bàng ...
Trái cay - Chanh, ?i, D?a, Táo, Cà r?t ...
Lo?i khác - G?ng, Th?o m?c, B?ch ch? Keiskei, C? h??ng bài, C? lúa mì…
● Th?n tr?ng: S? d?ng b? l?c và h?t nh? cho nh?ng cay bình th??ng trên. S? d?ng h?t to kh?ng có b? l?c cho c? lúa mì, c? kh? và các lo?i cay có s?i khác.

M? hình kh?ngtên s?n ph?mQuy?n l?cKích th??cCan n?ng
JT-40Máy xay trái cay và rau b?ng tayKh?ng21 x 13 x 29cm3kg
JT-60Máy xay 1 / 10HP cho trái cay và rau??ng c? bánh r?ng 1 / 10HP46 x 15 x 27cm11kg
JT-70Máy xay 1 / 2HP cho trái cay và rau??ng c? bánh r?ng 1 / 2HP50 x 20 x 25cm18kg
JT-80Máy xay 1HP cho trái cay và rau??ng c? bánh r?ng 1HP70 x 28 x 76cm48kg
JT-90Máy xay rau qu? 2HP??ng c? bánh r?ng 2HP70 x 28 x 76cm50kg
B? s?u t?p
T?p t?i xu?ng


亚洲AV无码国产在丝袜线观看,暖暖 视频 免费 高清 日本,AV永久免费网站在线观看,西西大尺度美軳人人体BT
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>